เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยของเว็ป เลยมีเรื่องรบกวนสมาชิกปฎิบัติเป็นไปในทางเดียวกันดังนี้

   1.ไม่อนุญาตให้โพสขายของ

   2.ไม่อนุญาตให้โพสที่นำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   3.ไม่โพสที่นำไปสู่ความขัดแย้ง กล่าวร้าย หรือโจมตีผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย

   4.ไม่โพสที่เข้าข่าย ...ว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ

   5.ไม่โพสที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์

   6.รณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยครับ